U bent op zoek naar het spirituele licht?

Heldervoelend - Spirituele coach - medium - Lenormand kaarten uit Nederland

Paragnost

 Medium Olga   uit Nederland - Paragnost

Olga is een medium die over buitenzintuigelijke vermogens beschikt. Deze buitenzintuigelijke vermogens, ook wel paranormale vermogens genoemd kunnen bestaan uit helderziendheid, heldervoelendheid, helderruikendheid, helderhorendheid, contact maken met overleden mensen en dieren (hoewel men deze ook vaak mediums noemt) maar ook beweren paragnosten vaak dat ze genezende krachten bezitten die ze al dan niet op afstand kunnen toepassen.
Heel veel paragnosten verrichten dan ook zeer nuttig werk op het gebied van het genezen van mensen (psychisch) daar zij een zeer open verbinding hebben met gene zijde waardoor een extra dosis krachten vrijkomen om anderen die bepaalde geestelijke krachten missen op deze manier aangevuld kunnen worden, ook pijnen kunnen hiermee op een biezondere manier verzacht worden of kunnen hierdoor helemaal verdwijnen. Een paragnost kan ook magnetiserende krachten bezitten dewelke zij kunnen gebruiken om mensen te genezen hetzij te helpen.
Een paragnost is onderscheidbaar in twee soorten: de paragnost puur zoals hierboven beschreven wordt en de profetische paragnost oftewel de voorspellende paragnost.
Even wat meer over de voorspellende paragnost. Deze paragnost wordt met de Gave geboren. Let wel: elk kind heeft tot een leeftijd van ongeveer vijf jaar een open verbinding met de Cosmos zodat dit als een bescherming dient voor hun groei in het lichaam, het is dan ook heel normaal dat deze kinderen entiteiten kunnen zien, dit dient dus wel degelijk serieus genomen te worden. Bij een enkeling wordt dit kanaal niet gesloten en spreekt men over een paragnost of over een paranormaal begaafde mens. Een voorspellende paragnost zal beelden van toekomstmogelijkheden van de mensen enz. waarnemen dewelke hij daarmee verklaart wat er eventueel gaat gebeuren, ook hier weer een kleine kanttekening, de mens beschikt voor een gedeelte zelf over de mogelijkheid om het sturen van zijn eigen toekomst.
Enkele voorbeelden van bekende paragnosten zijn: Gerard Croiset (1909-1980), Peter Hurkos (1911-1988), de befaamde vader van Peter van der Hurk was een heel bekend paragnost waar heel veel over geschreven is, Peter Hurkos werd als paragnost vaak gevraagd door politie ed.
Conclusie: de paragnost is dus eigenlijk een doorgeefluik (dienaar) van de hogere machten.